راز-خلاقیت و نوآوری(۹۳۰۴۲۰)

برنامه راز با موضوع خلاقیت و نوآوری، میانبری برای پیشرفت با حضور مهندس حمید کاشانی ، دکتر روح الله شریفی، پخش شده در تاریخ ۹۳۰۴۲۰

صوت این برنامه

ویدیو های پیشنهادی برای شما