راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۶

این مستند کاری از گروه سیاسی شبکه خبر به کارگردانی سعید مستغاثی می باشد که به بررسی تلاش گروه های صهیونیستی و فراماسونری برای استحاله فکری جامعه معاصر ایران می پردازد. موضوع این قسمت نقش فراماسونری در پیدایش سینما در ایران می باشد.این مستند کاری از گروه سیاسی شبکه خبر به کارگردانی سعید مستغاثی می باشد که به بررسی تلاش گروه های صهیونیستی و فراماسونری برای استحاله فکری جامعه معاصر ایران می پردازد. موضوع این قسمت نقش فراماسونری در پیدایش سینما در ایران می باشد.

(Visited 195 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما