راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۳

این مستند کاری از گروه سیاسی شبکه خبر می باشد که به بیان تاریچه تشکیل گروه هایی همچون فراماسونری ، کابالا و … می پردازد و نقش هر کدام از آنها را در استحاله فکری جهان امروز بررسی می کند.

موضوع این قسمت : استفاده از مطبوعات و نشریات برای فریب توده های مردم

(Visited 79 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما