راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۲

این مستند کاری از گروه سیاسی شبکه خبر می باشد که به بیان تاریچه تشکیل گروه هایی همچون فراماسونری ، کابالا و … می پردازد و نقش هر کدام از آنها را در استحاله فکری جهان امروز بررسی می کند.

(Visited 66 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما