راز آرماگدون ۱ – پروتکل های زعمای صهیون

این مستند کاری از گروه سیاسی شبکه خبر می باشد که به بررسی موضوع جنگ آرماگدون و اعتقادات آخرالزمانی آنجلیست ها می پردازد.

ویدیو های پیشنهادی برای شما