راز آرماگدون ۱ – فراماسون ها ، جاده صاف کن حکومت پهلوی

این قسمت از برنامه راز آرماگدون به موضوع نقش حلقه های فراماسونری در روی کار آمدن شاهان پهلوی در ایران می پردازد.

ویدیو های پیشنهادی برای شما