راز آرماگدون ۱ – فراماسون ها ، جاده صاف کن حکومت پهلوی

این قسمت از برنامه راز آرماگدون به موضوع نقش حلقه های فراماسونری در روی کار آمدن شاهان پهلوی در ایران می پردازد.

(Visited 112 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما