راز آرماگدون (۱)– تیر آخر، اسلام زدایی

این قسمت ضمن توضیح جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و ارتباط آن با مجامع صهیونیستی، به بررسی اسلام زدایی در رژیم پهلوی اختصاص دارد.

(Visited 127 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما