رائفی پور-مهدویت و رسانه(۹۱/۰۷/۲۸)

استاد رائفی پور در این سخنرانی که در ماهشهربرگزار گردیده است، به مبحث مهدویت و رسانه می پردازند.

ویدیو های پیشنهادی برای شما