رائفی پور-صهیونیسم شناسی۲

استاد رائفی پور در این سلسله جلسات، که به همت نصر تی وی برگزار گردیده است،به آگاهی و شناخت حقیقت پنهان صهیونیسم می پردازند.

منبع: نصر تی وی

(Visited 60 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما