رائفی پور-راز ذریه۴

استاد رائفی پور در این سخنرانی ضمن توضیح کلماتی که باعث پذیرش توبه حضرت آدم(ع) گردید، مسئله کلمه را در مورد پیامبران اولوالعزم همچون حضرت نوع(ع) و حضرت ابراهیم(ع) در لحظه قربانی و حضرت مسیح(ع) بررسی می کنند.

راز ذریه۱

راز ذریه۲

راز ذریه۳

(Visited 48 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما