رائفی پور-راز ذریه۲

استاد رائفی پور در این سخنرانی ضمن توضیح کلماتی که باعث پذیرش توبه حضرت آدم(ع) گردید، مسئله کلمه را در مورد پیامبران اولوالعزم همچون حضرت نوع(ع) و حضرت ابراهیم(ع) در لحظه قربانی و حضرت مسیح(ع) بررسی می کنند. در بخش هایی از این استاد مطالبی را از کتاب های نیچه بیان می کنند. گفتنیست استاد رائفی پور در انتهای این سخنرانی نکات بسیار زیبایی درباره حوادث کربلا بیان می کنند.

راز ذریه۱

راز ذریه۳

(Visited 98 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما