رائفی پور-اسطوره های صهیونیسم(قوم برگزیده۲)

این سخنرانی مربوط به هفتمین نشست روایت عهد با موضوع اسطوره های صهیونیسم (قوم برگزیده-۲) که ادامه سخنرانی قوم برگزیده ۱استاد رائفی پور می باشد.

ضمن تشکر به اطلاع می رسانیم که این صوت، توسط یکی از اعضاء آپلود گردیده است.

(Visited 759 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما