دیروز امروز فردا، مصلحی، وزیر اطلاعات

میهمانان : آقای حیدر مصلحی ، وزیر اطلاعات توضیحات : در این برنامه آقای مصلحی به افشای ارتباط سران فنته با سرویسهای جاسوسی خارجی می پردازد.

(Visited 51 times, 1 visits today)