دکتر سلام۵۰(به جهنم)

طنز سیاسی دکتر سلام کاری از بنگاه خبرپراکنی دانشجو

موضوع این قسمت به جهنم

(Visited 36 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما