دکتر انصاری-افراط و تفریط یعنی چه؟

فارط کیست؟ و افراط و تفریط در نسبت با فارط به چه معنا است؟
دکتر محمدعلی انصاری(صاحب تفسیرمشکاه)

(Visited 136 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما