دا – خاطرات سیده زهرا حسینی (۱)

این برنامه به روایت کتاب دا ( خاطرات خانم سیده زهرا حسینی ) می پردازد و در هر قسمت یکی از هنرمندان کشورمان روایتگر بخشی از این داستان می باشد.

روایتگر داستان این قسمت خانم بهناز جعفری

ویدیو های پیشنهادی برای شما

ارسال دیدگاه