دا – خاطرات سیده زهرا حسینی (۱۳)

این برنامه به روایت کتاب دا ( خاطرات خانم سیده زهرا حسینی ) می پردازد و در هر قسمت یکی از هنرمندان کشورمان روایتگر بخشی از این داستان می باشد. روایتگر داستان این قسمت خانم مهدخت مهدوی فر است.

(Visited 379 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما