خودروی برقی راهکاری برای کاهش آلودگی

دولت چین برای ترغیب مردم به استفاده از خودروهای برقی تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است.

(Visited 23 times, 1 visits today)