خبری که یک ملت را گریاند

در این صوت می توانید خبر رحلت حضرت امام خمینی(ره) با صدای ماندگار محمد رضا حیاتی را بشنوید. همچنین در انتها بیانیه فرزند ایشان خوانده می شود.

(Visited 87 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما