حقوق بشر آمریکایی و تناقض رسانه ای

این کلیپ به موضوع  برخورد دوگانه رسانه های غربی با موضوع حقوق بشر می پردازد.

(Visited 38 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما