حرفهای شنیدنی کارآفرین نمونه محمد رجالی

چگونه کار خود را با توصیه یک مرجع تقلید شروع کرد و همچنین در سن ۱۲ سالگی خمس داد …

دانلود برنامه بسیار جالب و بی سانسور پایش با حضور کارآفرین نمونه علی محمد رجالی

رجالی از رشوه ها و نامردی ها و مشکلاتی که … برای او ایجاد میکنند میگوید.

(Visited 1076 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما