حجت الاسلام قرائتی(پایان دنیا)

حجت الاسلام قرائتی معتقدند که زمان پایان دنیا را جز خالق آن کسی نمی داند، حتی پیامبران الهی.

(Visited 48 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما