حاج سعید قاسمی: سال ۹۵ سال مقابله با رأس الفتنه است

آی بچه حزب اللهی ، دیر بجنبید همه چیز را بتن می کنند.
فریادهای روشنگرانه ی حاج سعید قاسمی

(Visited 39 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما