جمعش کن این خداپرستی بی‌مزه رو!

این سوءتفاهم‌ها را بر طرف کنید!
 
🔻یک‌ مومن دمغ و بی‌نشاط این سوءتفاهم را تشدید می‌کنه!
 
🔻جمعش کن این خداپرستی بی‌مزه رو!
 
🔻چقدر از رمضان #لذت می‌بری؟
(Visited 135 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما