جذب مخاطب در فضای مجازی

این برنامه کاری از گروه سیاسی شبکه خبر با همکاری مرکز بررسی جرایم سازمان یافته فضای مجازی سپاه می باشد که به موضوع تلاش کشورهای غربی به منظور سلطه بر فضای مجازی و اقدامات این کشورها بر ضد کشورهای دیگر در این فضا می پردازد.

(Visited 38 times, 1 visits today)