جدایی نادر از سیمین(تکمیل لایه۳و۴)

این سخنرانی که ۸/۴/۱۳۹۱ در سلسله نشست های جنبش مصاف برگزار گردیده مربوط به نقد لایه سه و چهار فیلم جدایی نادر از سیمین می باشد.

(Visited 257 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما