تیزر فیلم مستند سینمایی-انتقادی “نسیان”

روایتی از پیامدهای گسترده ترین مداخله شهری کشور در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی
♦️نمایش فیلم مستند سینمایی-انتقادی “نسیان”
در شبکه مستند سیما
🔹سه شنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰
🔹چهارشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۹:۰۰ بازپخش
🔹جمعه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش

(Visited 45 times, 1 visits today)