توصیه رهبری به جوانان

شما جوانهای دانشجو باید کاری کنید که پنجاه سال بعد، اگر کسی خواست به تازه‌های علمیِ آن روز دست پیدا کند، مجبور بشود بیاید #زبان_فارسی یاد بگیرد؛این ممکن است.

(Visited 168 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما