تصویری دیدنی از ۱۲ بهمن ۵۷

تصویری زیبا از استقبال مردم از امام خمینی هنگام ورود به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷

(Visited 145 times, 1 visits today)

About The Author

ویدیو های پیشنهادی برای شما