ترور بیولوژیک طالب زاده

نادر طالب زاده در برنامه هفت به توضیح ماجرای ترور بیولوژیک خود می پردازد.

(Visited 99 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما