تحولات اخیر سوریه(۱۷-۱۲-۹۱)۱

سخنرانی استاد رائفی پور در سلسله نشست های روایت عهد در تاریخ هفدهم اسفند ماه ۱۳۹۱ با موضوع پیرامون فتنه شام و تحولات اخیر سوریه

(Visited 42 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما