تا سقوط – بزم اهریمن

این مستند به بررسی ابعاد و اهداف برگزاری جشن هنر شیراز توسط رژیم طاغوت می پردازد.

(Visited 34 times, 1 visits today)