بی‌بی‌سی و ابتکار شهروند ایرانی

تماس یک شهروند ایرانی با برنامه "نوبت شما"ی تلویزیون فارسی بی بی سی و دستپاچگی مجری از صحبتهای این شهروند.

(Visited 21 times, 1 visits today)