به احترامتان قیام می کنیم…

چیزی که آمریکایی ها ازش غافل بودند اینه که
شهید قاسم سلیمانی
براشون به مراتب خطرناکتر از
قاسم سلیمانیه

(Visited 310 times, 1 visits today)

About The Author

Comment (1)

ارسال دیدگاه بسته است