برنامه گره – جنگ و سبک زندگی

برنامه گره ۲۹/۰۵/۱۳۹۰ . در این قسمت از برنامه گره  موضوع  "جنگ و سبک زندگی" و "چرایی پرداختن به سبک زندگی دوران دفاع مقدس در حال حاضر" با حضور میهمان برنامه حاج حسین یکتا ، راوی دفاع مقدس مورد گفتگو قرار گرفت.

(Visited 76 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما