برنامه راز – گزارش یک گزارش

میهمان برنامه : آقای ابراهیم حاتمی کیا توضیحات : تحلیل فیلم "گزارش یک جشن" اثر ابراهیم حاتمی کیا و بررسی انتقادات پیرامون آن

(Visited 100 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما