برنامه راز – شهید ادواردو آنیلی

قسمت اول از برنامه راز در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۱ با عنوان "طلوع بی غروب" که به ماجرای اسلام آوردن شهید ادواردو آنیلی با حضور آقایان دکتر محمد حسن قدیری ابیانه و حمید رهبر پرداخته می شود.

(Visited 324 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما