برنامه راز-رهایی قدس،آرمان امام(ره)

این برنامه در ۲۶مرداد ۱۳۹۱ و با حضور میهمانان برنامه دکتر حسن الله کرم کارشناس مسائل استراتژیک،دکتر محمد علی رامین دبیر کل بنیاد جهانی بررسی هولوکاست و ناصر بحمد مستند ساز لبنانی برگزار گردید.

(Visited 35 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما