برنامه راز – رسانه و فرهنگ (۲)

در این قسمت از برنامه آقای طالب زاده به همراه میهمان محترم آقای حسین صفارهرندی، به بحث درباره نقش رسانه در حوزه فرهنگ می پردازند.

(Visited 3047 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما