برای بیداری-پیامبر و خاتمیت

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت پیامبر و خاتمیت می باشد.

(Visited 36 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما