برای بیداری-ویژگیهای شیعیان در روایات

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت ویژگیهای شیعیان در روایات می باشد.

(Visited 33 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما