برای بیداری-معنویت و حکومت در سیره امام خمینی(ره)

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت معنویت و حکومت در سیره امام خمینی(ره(می باشد.

(Visited 41 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما