برای بیداری-مردم و حکومت

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. این قسمت مربوط به حقوق و تکالیف متقابل مردم و حکومت از دیدگاه امیرالمومنین می باشد.

(Visited 29 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما