برای بیداری-فرهنگ جهاد و شهادت

 

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت فرهنگ جهاد و شهادت می باشد.

ویدیو های پیشنهادی برای شما