برای بیداری-علم،فرهنگ و تمدن غرب

 

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت علم،فرهنگ و تمدن غربمی باشد.

(Visited 88 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما