برای بیداری-صهیونیزم

 

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت صهیونیزممی باشد.

(Visited 83 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما