برای بیداری-روحانیت

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید.

(Visited 20 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما