برای بیداری-خانواده در اسلام

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. این قسمت مربوط به خانواده نمونه از دیدگاه اسلام می باشد.

(Visited 42 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما