برای بیداری-خانواده دراسلام۲

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. این قسمت مربوط به ادامه خانواده نمونه از دیدگاه اسلام می باشد.

(Visited 36 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما