برای بیداری-جهاد و انقلاب

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت جهاد و انقلاب می باشد.

(Visited 65 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما